Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης

Τρίτη,
21 Νοεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Α' Οικουμενική Σύνοδος Νίκαιας

Στις 19 Ιουνίου 325 μ.Χ. ολοκληρώθηκε η Α' Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βιθυνίας. Στη Σύνοδο αυτή για πρώτη φορά κωδικοποιήθηκαν βασικά άρθρα της πίστεως, τα οποία, με διάφορες τροποποιήσεις από τη Σύνοδο της Χαλκηδόνας το 451, αποτελούν το «Σύμβολο της Πίστεως», δηλαδή το «Πιστεύω». Παράλληλα, στη Σύνοδο της Νίκαιας αποφασίστηκε ότι το Πάσχα θα γιορτάζεται την ίδια μέρα σε ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο, η οποία θα είναι η πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο που συμπίπτει ή ακολουθεί την εαρινή ισημερία.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ