Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Σάββατο,
16 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Διοργανισμός Δικαστηρίων

Σύμφωνα με το σύντομο «Διοργανισμόν των Δικαστηρίων», που εκδόθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 1828 στην Αίγινα, η άσκηση της πολιτικής, της εμπορικής, της διορθωτικής και της εγκληματικής δικαιοσύνης ανατέθηκε σε τακτικά δικαστήρια τεσσάρων ειδών: ειρηνοδικεία στα χωριά, πρωτόκλητα δικαστήρια (τα σημερινά πρωτοδικεία) στις διοικητικές περιφέρειες, ένα εμπορικό δικαστήριο στη Σύρο και ένα και μοναδικό στην επικράτεια ανέκκλητο κριτήριο, κάτι σαν το σημερινό εφετείο. Οι εργασίες του άρχισαν ένα χρόνο αργότερα, στις 27 Νοεμβρίου του 1829, με πρόεδρο τον Πανούτσο Νοταρά.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ