Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Τρίτη,
12 Δεκεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Επαναστατικό Διευθυντήριο

Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Πατρινοί, Καλαβρυτινοί και Βοστιτσιώτες οπλαρχηγοί αποφάσισαν το σχηματισμό επιτροπής για τη διεύθυνση και οργάνωση του ελληνικού αγώνα. Ονόμασαν την επιτροπή «Επαναστατικό Διευθυντήριο». Η πρώτη ενέργεια του Διευθυντηρίου ήταν η σύνταξη διακήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Το κείμενο που συντάχθηκε από τον Παλαιών Πατρών Γερμανό επιδόθηκε την επομένη στους προξένους που βρίσκονταν στην Πάτρα.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ