Ελληνικός Κόσμος

Τρίτη,
21 Νοεμβρίου 2017

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Tηλ.: 212 254 5000
e-mail: info@ime.gr

 < επιστροφή
Λονδίνου Συνθήκη, 1827

Με τη Συνθήκη του Λονδίνου (Iούλιος 1827) η Αγγλία, η Ρωσία και η Γαλλία καλούσαν τους δύο εμπολέμους, την ελληνική πλευρά και την οθωμανική αυτοκρατορία, να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις. Καμία από τις δυο πλευρές δε συμμορφώθηκε στο κάλεσμα για άμεση ανακωχή. Έτσι στις 8 Οκτωβρίου οι στόλοι της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, που βρίσκονταν ήδη στο Ιόνιο, μπήκαν στον κόλπο του Ναβαρίνου και συγκρούστηκαν με τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο. Μέσα σε τέσσερις ώρες πυκνού κανονιοβολισμού, τα λιγότερα, αλλά καλύτερα εξοπλισμένα, συμμαχικά πλοία (περίπου 30 έναντι 90) κατέστρεψαν σχεδόν ολοκληρωτικά τον αντίπαλο στόλο.  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ